jesus-lee-en-la-sinagoga-1Fas des de fa temps, o potser el vols començar ara, aquest ministeri de proclamació de la Paraula, que és també un servei a la nostra comunitat cristiana.

A nosaltres ens escau el que el Senyor va dir al profeta Isaïes: T’he posat als llavis les meves paraules (51, 16).

T’ho agraïm sincerament. I ensems et proposem que t’hi esmercis més i més:

Podem llegir a l’església si tenim alguna pràctica de llegir en públic. Però també ens hi podem formar practicant-ho. Si és el teu cas, posa’t en contacte amb mi: t’hi ajudaré i ho assajarem tu i jo.

Per més que sembli que sabem fer-ho, cal venir sempre, com a mínim, mig quart abans de la celebració, per poder llegir la lectura pel nostre compte: sovint hi ha noms bíblics difícils de llegir a la primera, paràgrafs complicats, possibles errors d’edició, etc. Nosaltres mateixos, els preveres, ho hem de fer així cada dia.

Parla també amb el qui ha de celebrar l’eucaristia o amb el qui coordini les lectures per si cal tenir en compte quelcom especial com, p.e., no llegir la resposta del salm si es canta, llegir o no l’al·leluia abans de l’Evangeli, etc.

Tingues present que la lectura comença amb la introducció (Lectura de la carta de St. Pau…), però no amb “primera lectura”, o llegint les citacions bíbliques. I acaba amb: “Paraula de Déu” (i no Paraula del Senyor, que és per al final de l’Evangeli).

Gràcies per aquest servei, en nom de Jesús i de la nostra Comunitat!

Josep M., rector

Per a un servei mes digne de la Paraula de Déu
Fent camí amb Maria