Propostes de “mort” per a la vida

Propostes de “mort” per a la vida
Si hem mort en Crist, creiem que també viurem amb Ell (Rom 6,8)

La Quaresma, encetada el dia 6 d’aquest mes, és temps per a “morir” (deixar, abandonar, capgirar…) i maldar per a obrir-nos a la Vida del Ressuscitat, que és la nostra raó de ser i fer com a cristians.

Tots coneixem i fem les pràctiques quaresmals proposades des de sempre per l’Església. Tanmateix, us n’ofereixo d’altres, per si us poden ajudar a seguir aquest camí quaresmal cap a la Pasqua:

Continuar llegint…

Recés – Assemblea parroquial

Recés – Assemblea parroquial

CONVERSIÓ PERSONAL (De la Quaresma cap a la Pasqua)

CONVERSIÓ COMUNITÀRIA (Assemblea parroquial)

CONVERSIÓ PASTORAL (Pla diocesà)

Ens parlarà, orientarà i animarà       Mons. Sergi Gordo, bisbe auxiliar.

10’00 h: Pregària, xerrada i propostes (a l’auditori).

11’00 h: Temps de reflexió i oració personal (capella, santuari…).

11’30 h: Grups.

12’15 h: Assemblea.

13’00 h: Eucaristia.

 Celebració comunitària de la Penitència: dijous 11 d’abril, 19 h.

 

Sarrià - Barcelona