Eucaristia

Aquest es l’horari actual de les nostres celebracions eucarístiques:


Nadal / Quaresma – Setmana Santa – Pasqua

Els horaris específics es publiquen a la pàgina d’inici d’aquest web, quan li son d’aplicació.


Commemoració de Maria Auxiliadora

El dia 24 de cada mes, entre setmana, missa de commemoració de Maria Auxiliadora, a les 20 h.

El 24 de maig, a les 20 h. missa solemne al nostre Santuari

Cat_Infancia

Els nens i nenes poden gaudir d’una missa adaptada a ells, la de les 20:00 dels dissabtes, amb cants  i tot un grup de col·laboradors i catequistes que els hi expliquen la paraula de Déu.

Vine amb ells!

misa-del-diumenge-a-les-20h-v3

Una homilia que “entra pels ulls”

Vine a la missa dels diumenges a les 20:00 (horari d’hivern)

Papa Francesc (Evangelii gaudium): “Un dels esforços més necessaris és aprendre a usar imatges en la predicació, és a dir, a parlar amb imatges”.

Papa Francesc (Roma 12 de febrer de 2014):
“Ens preguntem quina relació té l’Eucaristia amb la nostra vida?. Hi ha alguns indicadors concrets que ens ajuden en aquest sentit.
Si vivim bé l’Eucaristia, un indicador és com ens relacionem amb els altres. A Jesús li agradava estar amb la gent, compartir els seus anhels, els problemes i preocupacions. A la Santa Missa ens trobem amb moltes persones, però, les veiem en veritat com a germans i germanes? L’Eucaristia ens porta a sortir a l’encontre dels pobres, dels malalts, dels marginats, veient en ells el rostre de Jesús? O més aviat quan sortim de Missa critiquem a un o l’altre per com va vestit aquest o aquell?
Un segon indicador és sentir-nos perdonats i impulsats a perdonar. Qui celebra l’Eucaristia no ho fa perquè sigui millor que els altres, tots som pecadors i si un no se sent pecador és millor que no vagi a Missa, perquè el primer acte que fem a la Missa és dir “Confesso que sóc pecador” i demanar el perdó pels pecats. Si no ho sent no va viure bé l’Eucaristia.
Un últim indicador és la coherència entre la litúrgia i la vida de les nostres comunitats. L’Eucaristia no és un mer record d’algunes dites de Jesús. És l’obra i el do de Crist, present allà, que surt al nostre encontre i ens alimenta amb la seva Paraula i amb la seva vida.


Reconciliació

Celebració comunitària, a la Quaresma.

Viu l’amor i la misericòrdia de Déu, que sempre està al teu costat!


Baptisme

Bateig

El baptisme és  el sagrament d’iniciació a la vida cristiana. Els pares  que presenten un infant per a ser batejat és perquè desitgen  que visqui segons l’Evangeli de Jesús i es comprometen a educar-lo en la fe,  a celebrar-la i viure-la en el si d’una comunitat cristiana.

L’administrem dissabtes i diumenges a la tarda, normalment els tercers de cada mes, excepte durant la quaresma.

Quan uns pares volen batejar el seu fill/a, el primer que han de fer és:

  • Si sou de la Parròquia trucar a secretaria o parlar-ne  amb el Vicari el dia i hora de despatx (dijous no festius de 17 a 19h) o be enviar-li un mail (vicari@mariaauxiliadora.org), amb el qual establiran el dia i hora del bateig i de la preparació. A la preparació hi assisteixen els pares i el padrins. Els padrins són cristians que es comprometen a ajudar els pares en l’educació cristiana de l’infant.
  • Si no sou de la Parròquia, prèviament, demanar permís a la vostra per al bateig a la de Maria Auxiliadora.

Cal tenir en compte que durant el temps de Quaresma no es poden fer bateigs.


Confirmacions

pentecostes_el_greco

Quan hi hagi un grup preparat, sobre tot de joves.

La Confirmació és “la nostra Pentecosta personal”.

Enforteix i completa l’obra del Baptisme, amb el do de l’Esperit Sant.

S’aconsegueix un arrelament més profund a la filiació divina, s’uneix més íntimament amb l’Església, enfortint-se per ser testimoni de Jesucrist, de paraula i obra. 

Per rebre la confirmació cal contactar amb el Rector el dia i hores de despatx, o per Mail (rector@mariaauxiliadora.org)


Matrimoni

Segons es demani.

Amb el sagrament del matrimoni, els contraents manifesten el seu desig, no solament de que Déu es faci present en la seva vida, sinó del compromís de ser uns veritables testimonis de que Déu  és AMOR.  Aquest és un tret diferenciador del matrimoni cristià respecte a altres opcions  de parella.

Quan una parella vol casar-se, el primer que ha de fer és parlar-ne amb el mossèn responsable, tres mesos abans, per tal de preparar  l’expedient, concretar el dia , l’hora, atorgar les autoritzacions en cas que sigui necessari i fixar una data per a la preparació al matrimoni.

També es procura una trobada amb un matrimoni de la parròquia, a fi de conèixer la seva experiència al llarg de la vida de casats i intercanviar opinions de com viure la vida matrimonial.

En cas que un no sigui de religió cristiana o sigui estranger, s’ha de demanar  autorització al bisbat de Barcelona.

Més informació

Papa Francisco

La decisión de “casarse en el Señor” contiene también una dimensión misionera, que significa tener en el corazón la disponibilidad a hacerse intermediario de la bendición de Dios y de la gracia del Señor para todos.


Unció dels malats i de la gent gran

Quan es demani.

També hi ha una celebració comunitària al temps pasqual (veure-ho a l’Agenda que figura a la pàgina d’Inici)

Demanar Déu la força en la vellesa, en la malaltia, o en un moment especialment delicat per la vida d’una persona:

uncio-1de2

«Jesús pren les nostres malalties» (Mt 8, 17)

Què és:
És el sagrament pel qual Déu, Pare bo, ofereix la seva gràcia a les persones molt grans o malaltes.
És com una carícia de Déu que esdevé ajuda espiritual en la vellesa i malaltia.
La comunitat prega per aquestes persones i el sacerdot els administra la unció amb oli.

Qui convé que el rebi?:

Els malalts de qualsevol edat, i les persones grans o molt grans (més o menys a partir de 75 anys).

Origen

Es remunta a l’època dels Apòstols: Si entre vosaltres hi ha algú que està malalt, que faci cridar els qui presideixen la comunitat perquè l’ungeixin amb oli en nom del Senyor i preguin per ell. (Carta de Sant Jaume 5, 14)

 

Fent camí amb Maria