Cistella_alimentsLa solidaritat amb aquells que no tenen el necessari ni per alimentar-se és una prioritat de tot cristià. El Sant Pare, dins de l’Any de la Misericordia, ens fa una crida per no ser indiferents davant les dificultats dels altres.

Es per això que a fi de servir de signe sempre viu d’aquesta actitud d’ajuda, la nostra parròquia ha situat als peus del faristol del Santuari una cistella per posar-hi aliments que es distribuiran per fer-los arribar als necessitats de la nostra parroquia.

La solidaritat es cosa de tots!

Noticia vigent fins: 10.02.2021

Cistella solidaria d’aliments
Fent camí amb Maria