Convidats a ser persones generadores d’esperança
recolzats en el SÍ de Déu,

en el SÍ de Maria

Perquè el nostre món necessita esperança?
On és la font de la nostra esperança?
Com podem ser persones d’esperança per contagiar-la al nostre entorn?

En aquest recés d’advent – temps d’esperança – cercarem de contemplar com actua el nostre Déu, cercarem d’escoltar la seva Paraula, deixar-nos interpel·lar i sorprendre per la seva vinguda.

Aquesta no és una mirada ingènua que desconeix el mal. Es la mirada del Déu fidel que compren la necessitat i el patiment de la humanitat i actua: envia el seu Fill, es realitza l’Encarnació.
Això és el que celebrarem d’aquí unes setmanes: l’Advent, el Nadal no són llumetes i botigues plenes. Es el gran misteri de Déu que estima la humanitat fins l’extrem.

Déu amb un amor immens i incomprensible ha dit Sí al món, Sí a l’ésser humà. Ens ha dit Si definitivament. I el món seria més humà, més semblant al que Déu va imaginar si tots aprenguéssim, recolzats en el Sí de Déu a dir-nos mútuament, amb més freqüència, Sí.
Podem actuar com Ell o no.

En aquest Advent del 2023 proposo reflexionar sobre el Sí: Què vol dir viure dient Sí ?

M. Rosa Olivella, Filla de Maria Auxiliadora

Recés d’Advent 2023

Dissabte 2 desembre, 11 h.

Fent camí amb Maria