Dibujo Santuario

Parròquia MARIA AUXILIADORA

    Barcelona – Sarrià

«PLA PASTORAL» – Trienni 2013-16

          (1er , 2on i 3er any)

 

 

 

1.- L’ANUNCI de Jesucrist als qui no el coneixen

 ¡Salgan a buscar corazones!, diu el cardenal Bergoglio (març 2000). I segueix:

Cuántos viejitos están con la vida aburrida...; Cuántos jóvenes pasan sus vidas aturdiéndose desde las drogas y el ruido...; Cuánta gente buena pero vanidosa que vive de la apariencia...

Tenemos que salir a hablarle a esta gente de la ciudad y decirles que Jesús vive, y que Jesús vive para él, para ella, y decírselo con alegría… aunque uno a veces parezca un poco loco. El mensaje del evangelio es locura, dice san Pablo.

¿Y nosotros nos vamos a quedar en casa? ¿Nos vamos a quedar en la parroquia, encerrados? ¡Cuando toda esta gente nos está esperando! ¡La gente de nuestra ciudad! Una ciudad que tiene reservas religiosas, culturales, pero que está muy tentada por Satanás. No podemos quedarnos nosotros solos, no podemos quedarnos en la parroquia. ¡Catequista, a la calle! A catequizar, a buscar, a golpear puertas. A golpear corazones.

Lo primero que hizo Ella (María Auxiliadora), cuando recibió la Buena Noticia en su seno fue salir corriendo a prestar un servicio. Salgamos corriendo a prestar el servicio de que creemos en la Buena Noticia, y se la queremos dar a los demás. Que esta sea nuestra conversión: la Buena Noticia de Cristo ayer, hoy y siempre. Que así sea.

1er  – Tindrem “molta cura” amb les celebracions d’assistència obligatòria degut a compromís familiar o social: Bateig, Funeral, Casament.

– Aprofitarem les “conferències” dels Recessos i Tridus (Advent, Nadal, Quaresma)- per intentar “captar al màxim número” de persones: anunci a La Veu de Sarrià; entrega personal del full-anunci implicant als que vénen a Missa, etc… (també a través de botigues “amigues”).

2on- Iniciarem la “Pastoral familiar”, oferint grups de fe d’adults que ens puguin ajudar a un apropament a Jesús a través de l’Evangeli.

– Obrirem la porta als “Tallers d’Oració i Vida” que tants bons fruits ha donat a les parròquies veïnes de manera que puguin reunir-se els dimarts de 6 a 8 de la tarda.

 

2.- La Pastoral de la INICIACIÓ cristiana

BaptismeDel Pla Pastoral Diocesà, p. 8: Hem de replantejar-nos la pastoral de la iniciació cristiana que fem a les famílies que demanen el baptisme per al seu fill.

1er  – Millorarem la qualitat de la primera trobada amb els pares, aprofundint en les motivacions.

2on- Aquesta primera trobada procurarem enriquir-la amb la presència d’un laic que pugui presentar el seu testimoniatge de vida cristiana.

Primera comunióEl Pla Pastoral Diocesà, ens anima a implicar més als pares en la catequesi de preparació a la 1ª comunió… a valorar positivament la celebració de la primera comunió com un moment privilegiat per a les famílies i els infants i a promoure la participació activa dels infants amb els seus pares en la celebració de l’Eucaristia dominical (p. 10):

1er  – Pares: Aprofitar les xerrades mensuals per ajudar als pares en la seva formació humana i cristiana i per la seva implicació en la catequesi dels seus fills/filles.

Infants i pares: l’Eucaristia dels dissabtes a les 8 del vespre és una Missa Familiar “oferta” sempre a pares i nanos que es preparen per a la Primera Comunió.

Celebració de la Primera Comunió: Revisarem tal com s’està fent per tal que sigui una bona experiència cristiana per als infants i les famílies.

2on- Com a cloenda de la preparació mirarem de subministrar un tríptic explicatiu de la riquesa de la nostra “comunitat cristiana”, i que pugui ser per a ells l’inici d’una bona integració a la mateixa.

– Mirarem de donar continuïtat a la catequesi de primera comunió oferint als qui van fer-la en el curs passat un “grup d’Amics”…(grups de fe per adolescents), i que aquesta activitat sigui llavor de tota una “Pastoral juvenil”.

– Farem una crida adreçada a joves més grans oferint-nos per tal d’ajudar-los a revifar la seva fe

 

3.- La SOLIDARITAT, expressió de la Fe cristiana

 ¡Crisi econòmica! Estem sofrint les conseqüències doloroses d’aquesta crisi; hem de continuar, doncs, i fins i tot intensificar la nostra solidaritat davant de tantes necessitats materials i espirituals.

Potser hauríem també de saber passar de la paraula “Solidaritat”, que en realitat posa en el punt de mira sobretot els “béns”, materials o espirituals, que volem compartir…, i anar a la veritable paraula evangèlica, la “FRATERNITAT” que té com a finalitat la persona de l’altre: “És el meu GERMÀ”… i ja des de la primera pàgina de la Bíblia flota en l’aire una pregunta insistent: “On és el teu GERMÀ?”

 

1er  –  Béns materials: diners, menjar, roba…

– Béns espirituals: valors evangèlics i de l’humanisme cristià en el tracte personal: saber acollir, oferir del nostre temps i tenir voluntat d’acompanyar.

2on- De tant en tant, a les Eucaristies dominicals animarem a que es facin “ofertes de treball”; i convidarem a conèixer la nostra realitat venint algun dijous de cinc a sis de la tarda a “veure” les demandes de menjar i de roba, tot convidant també a participar amb les seves ofertes.

 

4.- Garantir l’ACOMPANYAMENT de tots els qui freqüenten la Parròquia

 Feligresos, Consell Parroquial Pastoral, Catequistes, Casal d’avis, Coral, Grups de fe (famílies, adolescents i joves), Pidolaires.

1er  –  Hem de tenir “molta cura” de les homilies i les monicions que els oferim;

– Hem de planificar i saber “ser oportuns” amb els temes de recessos i tridus, i amb les línies de formació permanent.

– Revisarem el “com oferim” les pràctiques de pietat ordinàries: Rosari, Adoració…

2on- Volem oferir unes “Jornades de convivència” que ens ajudin a estrènyer els llaços d’amistat. Volem que la sortida sigui al mateix temps: esbarjo, visita cultural, Eucaristia i dinar de germanor… (allò de Don Bosco: pati, escola, parròquia i família).

Seran els dissabtes 25 d’octubre i 6 de juny.

 

Consell Pastoral, 21 de novembre de 2014

 

Fent camí amb Maria