Ardor

La nostra societat evoluciona constantment i a un ritme accelerat, i els canvis que s’hi donen ens deixen descol·locats molt sovint. De vegades, no sabem com reaccionar.

D’altra banda, la nostra comunitat parroquial i els qui la formem hem de saber situar-nos en aquesta societat i fer-hi arribar el missatge de l’Evangeli de manera entenedora. Avui, això no és gens fàcil.

Els canvis que tenen lloc en la societat i la situació en què es troba l’Església ens plantegen nous reptes, i ens agradaria parlar-ne sense prejudicis ni recels i amb sentit de responsabilitat. Són la nostra societat i la nostra Església.

Les Trobades “Nou Ardor” es situen en aquest context. Seran un àmbit de reflexió i intercanvi on podrem plantejar obertament les qüestions cabdals de la nostra fe cristiana i analitzar críticament els esdeveniments que tenen lloc en el nostre entorn social i eclesial.

Amb les Trobades “Nou Ardor”, voldríem donar un impuls a la nostra vida de creients en Jesucrist i fer una aportació positiva en la renovació de la comunitat parroquial i de l’Església diocesana.

En les Trobades “Nou Ardor”, ens inspirarem en les orientacions que els nostres bisbes ens han donat en la Carta pastoral “Creure en l’Evangeli i anunciar-lo amb NOU ARDOR”

Documents publicats

 

Fent camí amb Maria