Matrimoni_1

Cal contactar amb el Sr. Rector.

Es fa tres mesos abans de la celebració del sagrament.

Despatx parroquial: Dimarts, dijous i divendres de 17’00 h a 19,00 h

              

Com Preparem la Celebració del Matrimoni?

La Parròquia de Maria Auxiliadora acull amb alegria el desig de realitzar la vostra aliança matrimonial davant la Comunitat Eclesial. A continuació us indiquem què necessiteu per celebrar el Sagrament del Matrimoni i quins passos us cal fer.

 • Per casar-vos cal confeccionar un document, s’anomena Expedient Matrimonial. Aquest s’ha de començar a preparar amb tres mesos d’antelació.
  Abans caldrà haver parlat amb la parròquia en la qual desitgeu fer la celebració del Matrimoni per tal de reservar dia i hora.
 • Volem acompanyar-vos en els passos necessaris que us diem a continuació:
  • Si la núvia i el nuvi o un dels dos pertanyeu al territori parroquial, us podem fer aquí l’Expedient Matrimonial i fer, igualment, el curset Pre-matrimonial i també podeu fer aquí el vostre casament, si aquest és el vostre desig.
  • Si cap dels dos no sou del nostre territori heu de fer l’Expedient i el Curset en la parròquia de qualsevol dels dos. Podeu casar-vos en la Parròquia de maria Auxiliadora, si és el vostre desig i, lògicament caldrà traslladar l’Expedient Matrimonial fins aquí.
  • Si a núvia i el nuvi o un dels dos sou de la Parròquia però teniu previst casar-vos en una altra Parròquia podeu fer l’Expedient aquí i, igualment, el Curset. Caldrà, però que porteu l’Expedient a la Parròquia de destí.
  • Si el matrimoni és entre persones que pertanyen a diòcesis diferents o són de religions diferents caldrà consultar-ho amb el Sr. Rector.
 • Per fer l’Expedient Matrimonial són necessaris els documents que us diem a continuació:
  • Partida de Baptisme. Ha de ser recent (un màxim de sis mesos). Si el nuvi o la núvia o tots dos són de diòcesis diferents la Partida de Baptisme he de ser compulsada pel Bisbat d’origen.
  • Una fotocòpia de la pàgina del respectiu llibre de família en la que són inscrits els contraents. En cas de no existir llibre de família cal la Partida de naixement.
  • La parròquia pot demanar altres documents, si ho creu oportú.
 • El Curset Pre-matrimonial. En la Preparació de la Celebració la parella pot aportar els suggeriments que desitgi: lectures, participació, oració dels fidels, desenvolupament de la celebració, música, tot això sempre dins les orientacions del Ritual. Una recomanació: cal que la núvia sigui molt puntual.

Els cursets de preparació consten de quatre sessions que giren al voltant d’altres quatre núclis:

1.-  La convivència diària entre la parella (dos matrimonis),

2.- Alguns aspectes psicològics de la relació de parella (un psicòleg),

3.- Aspectes mèdics en el matrimoni (una metgessa),

4.- Espiritualitat del Sagrament del Matrimoni (el Sr. Rector).

Aquestes trobades les fem en els locals parroquials. Horari: de dissabte des de les 9,15 a les 13,30

Els cursets pel curs 2015-2016 estan programats pels dies:
* xx de xxxx
* xx de xxxx
* xx de xxxx

 • Preparació de la celebració: S’ha de preparar amb antelació (20 dies abans) en els despatxos parroquial. Cal fer-la amb dignitat. Es poden escollir dues modalitats, que depèn de la situació dels participants:
  • Celebració del Matrimoni sense celebració de l’Eucaristia (és la forma més normal) o
  • Celebració del Matrimoni incloent-hi l’Eucaristia.
 • Són necessaris dos testimonis per al moment de la boda. Al final de la celebració, juntament amb els nuvis hauran de firmar en l’Expedient. Hauran de fer constar el nom i cognoms, adreça, DNI, Al nuvis se’ls lliurarà un full de color verd que caldrà portar-la al Registre Civil en el termini de 5 dies com a notificació del matrimoni realitzat. A partir d’aquest moment es pot tramitar el Llibre de Família.
 • Alguns aspectes organitzatius:
  • Flors: És la parella qui s’encarrega de buscar la floristeria i les flors que desitgen.
  • Fotògraf: La Parròquia no té un fotògraf propi. En el cas que desitgeu tenir un reportatge de la celebració la parella s’ha de comprometre a que sigui algun parent o persona amiga qui faci el reportatge. No es permet la utilització de maquinari que impedeixi el norma desenvo-lupament de la celebració. Sempre caldrà que les fotos-reportatge es facin des d’uns llocs que no destorbin i mai no es faran des del Presbiteri.
  • Música: La Parròquia no té organista. Els nuvis, si ho desitgen, es preocupen de trobar-ne un. En tot cas la Parròquia pot posar música des de CD’s.
 • Economia: La Parròquia de Maria Auxiliadora agraeix els donatius que els nuvis o d’altres persones  vulguin aportar per col·laborar a les despeses que genera la celebració. Gràcies anticipades i que maria Auxiliadora recompensi la vostra generositat.

descàrrega la versió PDF

Fent camí amb Maria