Salesians Cooperadors

Salesianos CooperadoresEl Salesià Cooperador és un catòlic que viu la seva fe inspirant, des de la seva realitat secular o sacerdotal, en el projecte apostòlic de Don Bosco, per contribuir a la salvació de la joventut, la part més preciosa de la societat humana. Actua el seu compromís i viu l’esperit salesià en les situacions ordinàries de la seva vida i del seu treball.

El Cooperador realitza la vocació a l’apostolat, que li és comú amb tots els catòlics, seguint la vocació salesiana, que el porta a comprometre’s amb la missió juvenil popular de Don Bosco i a viure el seu esperit.

L’Associació dels Cooperadors Salesians està estesa per tot el món salesià.

El nucli fonamental és el Centre Local que agrupa els Cooperadors d’un mateix lloc. Normalment es constitueix al costat d’una obra dels Salesians o les Filles de Maria Auxiliadora; seu director encomana a un dels religiosos de la comunitat, la formació i la garantia de fidelitat al carisma salesià. Aquest encarregat rep el nom de Delegat / a. Al responsable elegit entre els membres de l’Associació se li denomina Coordinador i l’ajuda sempre un Consell. Aquesta mateixa estructura es repeteix en l’àmbit inspectorial, regional i mundial.

Més informació: http://www.cooperadores.org/


Associació Maria Auxiliadora (ADMA)

Auxiliadora_SarriaDon Bosco va fundar l’Associació de Maria Auxiliadora  a Torí per difondre i promoure “el culte al Santíssim Sagrament i Maria Auxiliadora dels Cristians”. Agrupa tots/es  els/les devots/es de la Verge de Don Bosco, que intenten amb la seva vida i la seva fe difondre l’amor a Jesús i la seva Mare Auxiliadora.

L’associació de devots de Maria Auxiliadora (ADMA) és una associació pública de fidels que amb l’esperit de Don Bosco promou la devoció peculiar mariana com a instrument d’evangelització i de promoció de les masses populars i de la joventut necessitada.

Els membres de l’associació, amb la seva adhesió personal es comprometen a:

  • Valoritzar en la pròpia vida cristiana la participació en la vida litúrgica de l’Església, de la qual Maria és tipus i figura.
  • Viure i difondre la devoció a Maria Auxiliadora segons l’esperit de Don Bosco.
  • Renovar, potenciar i viure les pràctiques de pietat popular.
  • Resar per totes les vocacions en l’Església. Laïcals, religioses i ministerials.
  • Imitar Maria conreant en la pròpia família un ambient cristià d’acollida.
  • Viure cada dia amb esperit evangèlic.

Mes informació


Altres de familia salesiana

Altres enllaços salesians d’interès:

 

Fent camí amb Maria