La nostra Parròquia té constituït el Consell Pastoral Parroquial en el qual, segons el Dret Canònic, els fidels, juntament amb aquells que pel seu ofici participen en la cura pastoral de la Parròquia, presten el seu ajut per tal de fomentar l’acció pastoral.

El Consell el presideix el Sr. Rector i en formen part els preveres, vicaris de la Parròquia, un representant de les Comunitats Religioses, un representant dels diferents equips i grups que realitzen la seva acció a la Parròquia, i segons les Normes de funcionament del Consell cada dos anys es renova la meitat del mateix.

El Consell Pastoral Parroquial té una “Comissió Permanent” formada pel Rector que la presideix, els vicaris, i dos laics, un triat pels pels membres del Consell i un altre del Consell d’Economia.

El Consell es reuneix un cop cada mes i sempre que les necessitats pastorals de la Parròquia ho facin necessari.


Pla pastoral

En el Consell Parroquial s’aproven les directrius més rellevants sobre la futura actuació de la parròquia, el Pla Pastoral, pels pròxims xx anys. L’últim Pla Pastoral correspon al dels anys 2013-2016

Veure el Pla Pastoral

Fent camí amb Maria