Grup JAF (Joves Adults en la Fe).

Es reuneix un vespre al mes….

 

Fent camí amb Maria