Recés – Assemblea parroquial

Recés – Assemblea parroquial

CONVERSIÓ PERSONAL (De la Quaresma cap a la Pasqua)

CONVERSIÓ COMUNITÀRIA (Assemblea parroquial)

CONVERSIÓ PASTORAL (Pla diocesà)

Ens parlarà, orientarà i animarà       Mons. Sergi Gordo, bisbe auxiliar.

10’00 h: Pregària, xerrada i propostes (a l’auditori).

11’00 h: Temps de reflexió i oració personal (capella, santuari…).

11’30 h: Grups.

12’15 h: Assemblea.

13’00 h: Eucaristia.

 Celebració comunitària de la Penitència: dijous 11 d’abril, 19 h.

 

Cistella solidaria d’aliments

Cistella solidaria d’aliments

La solidaritat amb aquells que no tenen el necessari ni per alimentar-se és una prioritat de tot cristià. El Sant Pare, dins de l’Any de la Misericordia, ens fa una crida per no ser indiferents davant les dificultats dels altres.

Es per això que a fi de servir de signe sempre viu d’aquesta actitud d’ajuda, la nostra parròquia ha situat als peus del faristol del Santuari una cistella per posar-hi aliments que es distribuiran per fer-los arribar als necessitats de la nostra parroquia.

La solidaritat es cosa de tots!

Sarrià - Barcelona