catalán | castellano

Sínode / SínodoAh, sí, el títol d’una cançó, oi? Doncs també una proposta que ens fa el nostre estimat papa Francesc. Als Bisbes, però especialment a tots nosaltres, cristians i cristianes de l’Església d’avui, d’ara i d’aquí.

Es tracta d’un nou Sínode per a la tardor del 2023, però que ja ha començat des de fa mesos, un Sínode “per a una Església sinodal” en comunió, mitjançant la participació de tots, i per a la missió.

Explico: sínode, paraula que ve del grec, vol dir caminar-amb. I Església sinodal significa Església de portes obertes, Església en sortida, Església en la que tots, laics/ques, religiosos/es, preveres, bisbes i Papa, com a bons companys de camí, ens posem en marxa per acomplir la missió pròpia de l’Església: evangelitzar.

Una dèria del Papa? No! És ben bé un buf, un escalf i una empenta de l’Esperit Sant, que també ha d’arribar a la nostra comunitat parroquial de Maria Auxiliadora, obrint l’oïda, el cap i el cor per escoltar l’Esperit.

Tots tenim el dret i el deure de poder manifestar, amb actitud cordial, sense prejudicis, el nostre parer sobre coses referents al bé de l’Església.

És una crida per a què tots contribuïm activament en l’esdevenir de l’Església, fent-la més oberta i participativa, escoltant-nos i podent expressar tot el que, per poc que sigui, pensem que pot ajudar a avançar la nostra comunitat parroquial i l’Església en la seva missió evangelitzadora.

Què se’ns demana? Respondre, després d’haver-ho pregat i meditat, les dues preguntes fonamentals d’aquest Sínode:

1. ¿Com valores com es fa avui, a la nostra parròquia, aquest caminar junts que ens permet, com a Església que som, anunciar l’Evangeli de Jesús (Sagraments, Catequesi, Grup de Fe, Càritas, Acompanyament, Acolliment, Comunicació amb els feligresos, etc.)? Milloraries o hi afegiries quelcom més?

2. ¿Què proposaries per a què l’Església en general, i/o la nostra parròquia, pugui ser sinodal segons l’Esperit: més comunitària, més dialogant, més participativa)?

La nostra parròquia ja està treballant aquestes qüestions al Consell pastoral, al Grup de Fe d’Adults, als grups parroquials, etc. Però tu, vosaltres i tots, hi podeu dir la vostra responent, abans del 2 de març, dimecres de cendra, a aquestes dos preguntes, aquí:

Respondre

L’Esperit ens empeny, l’Auxiliadora ens hi ajudarà, el papa Francesc i el nostre arquebisbe Joan Josep ens hi conviden, i… nosaltres podem i hem de respondre!

Josep M.
rector@mariaauxiliadora.org

Sínode 2021-2023

Junts fem camí!

Fent camí amb Maria