Si hem mort en Crist, creiem que també viurem amb Ell (Rom 6,8)

La Quaresma, encetada el dia 6 d’aquest mes, és temps per a “morir” (deixar, abandonar, capgirar…) i maldar per a obrir-nos a la Vida del Ressuscitat, que és la nostra raó de ser i fer com a cristians.

Tots coneixem i fem les pràctiques quaresmals proposades des de sempre per l’Església. Tanmateix, us n’ofereixo d’altres, per si us poden ajudar a seguir aquest camí quaresmal cap a la Pasqua:

+ Participar activament en el Recés-Assemblea parroquial del matí del dissabte 9, de 10 a 13’30 h: iniciatives per a la conversió personal, comunitària i pastoral.

+ Viure la celebració de l’Eucaristia, tots els dies que puguem, com a Pasqua anticipada.

+ Marxar amb pau de la missa, però també amb decisió: Com puc viure ara el que acabo d’escoltar, rebre, celebrar…?

+ Apagar el mòbil des d’abans de la missa fins que no en sortim: hem vist persones mirant-lo tota l’estona, menys a la comunió…

+ Si no podem anar a missa, llegir i respondre a la Paraula de Déu del dia. La trobem a internet o als llibrets: “Paraula i Vida”, “La Missa de cada dia”, etc.

+ Fer de “l’amic invisible” no un joc nadalenc, sinó una activitat quaresmal: A qui haig d’estimar més perquè em costa més?

+ El cabàs dels aliments de la parròquia: portar-hi més d’una bossa de menjar durant la quaresma i, si pot ser, comprada amb els diners estalviats d’algun caprici innecessari.

+ Encetar algun diàleg sobre temes eclesials, socials o polítics, amb algú que no pensi com jo, amb molta pau i sentit evangèlic.

+ “Ressuscitar” un bon costum que havia deixat de banda i que em feia bé, a mi i als altres, com a persona i com a cristià.

+ Escampar amabilitat envers tothom i a tot arreu, com espurnes de la bondat i de la vida que ens porta Jesús Ressuscitat.

Un petit decàleg… Tu, vosaltres, trobareu d’altres iniciatives… Visquem-les com a petits reflexos de la Llum i de la Vida del Crist!

Josep M., rector

rector@mariaauxiliadora.org

 

Propostes de “mort” per a la vida
Fent camí amb Maria