Aquest mes de març és, ben bé, un temps de Gràcia, un temps favorable, com ens anunciava la Paraula de Déu de la litúrgia quaresmal: perquè podrem reviure els misteris de la Passió, la Mort i, sobretot, la Resurrecció de Nostre Senyor Jesucrist.

I així l’hem anat vivint, des del dimecres de cendra, amb les eucaristies diàries i dominicals, amb els viacrucis dels divendres i, especialment, amb el recés del passat dia 27.

Invitacio a la Pasqua 3de3           Invitacio a la Pasqua 2de3

El Pare ens ofereix, una vegada més, poder-nos reconciliar amb Ell i amb els altres i així poder viure amb un cor net els dies especials de la Setmana Santa, per arribar amb tota autenticitat a la gran joia de la Pasqua de Jesucrist.

No us detallem els dies i les hores de les celebracions del Diumenge de Rams, del Dijous Sant i del Divendres Sant, perquè ja les teniu al full a part del calendari d’aquests mesos.

Tanmateix, us voldria convidar, de manera molt particular, a la gran Celebració de la Vetlla Pasqual: és la més important i significativa del nostre any litúrgic! Enguany la farem a les 8 del vespre: una hora molt adient per a tothom.

Hi podrem viure, com a comunitat cristiana aplegada al voltant del Ressuscitat:

  • La benedicció del foc nou i l’encesa del ciri pasqual, símbol ardent del Crist tornat a la Vida.
  • L’àmplia litúrgia de la Paraula, per poder reviure la nostra Història de la Salvació.
  • La benedicció de l’aigua i la renovació de les promeses del Baptisme, que per a nosaltres fou la irrupció de Jesús Ressuscitat en les nostres vides.
  • La litúrgia eucarística, en la qual podrem participar del Cos vivent de Nostre Senyor.

I així, ressuscitats en el Crist, podrem anar construint-nos com a comunitat cristiana i servidora dels altres!

Josep M., rector

 

Invitació a la Pasqua
Fent camí amb Maria