+ Les misses:

 • Misses de cada dia: 9’15 h. (dissabte matí també) i 20 h. A la Capella
 • Misses dominicals (Al Santuari, entrant sempre per la Capella):
  • 20 h. (cat.), dissabte vespre.
  • 10 h. (cast.), 12’30 h. (cat.) i 20 h. (cast.), els diumenges.

Les persones grans o malaltes estan dispensades del precepte dominical, pel nostre Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

Capacitat del Santuari i de la capella: Actualment reduïda al 50% de l’aforament.

Obligatori, per decret del Sr. Cardenal-Arquebisbe (4 maig 2020):

  • Mascareta posada.
  • Rentar-se les mans amb gel especial abans d’entrar, o guants posats.
  • Situar-se als punts assenyalats als bancs (i les famílies també), conservar la distància i seguir les indicacions dels acomodadors.
  • Comunió: anar-hi en una sola fila, separats; fer-ho a la mà i en silenci.
  • (Després de cada missa es desinfectaran els bancs).

Col·lecta: es farà al desprès de la Comunió. (I en aquestes circumstàncies la necessitem més que mai!).

+ Confessions:

De dilluns a dissabte:

  • De 10:00 a 11:00 a la sala contigua a la sagristia (entrant per la Capella), i
  • De 19:30 a 19:55 h. (a la sala de dalt o al confessionari)

Diumenges:

  • De 10:45 a 11:30, a la sala contigua a la sagristia (entrant per la Capella) i,
  • De 19:30 a 19:55 h.  (a la sala de dalt o al confessionari)

Amb la mascareta posada.

+ Capella oberta:

 • Cada dia: de 9 a 12 h. i de 17’30 a 20’30 h.
 • Diumenges: de 9 a 13 h. i de 18’30 a 20’30 h.

+ Despatx:  els dijous, de 17 a 19 h.

+ Aliments i roba:

 • No en podem recollir ni en podem distribuir, però disposem d’un contenidor de roba per a Càritas, entre l’entrada de la capella i dels despatxos
 • Cada mes donem targetes per comprar aliments a les persones que la parròquia ha anat atenent.

Comunicat:

Horaris a la parròquia en aquest temps de Covid
Fent camí amb Maria