Portem_la_joia_de_la_ressurreccio_1de2Jesús, el Crist, el Senyor, ha tornat a la vida deixant enrere els embolcalls de la mort.

I per sempre, per tota la eternitat.  Per a cadascú de nosaltres i per a tots. Per a la nostra comunitat cristiana i per a tota l’Església. Per als creients de totes les religions i per a tota la Humanitat.

A Ell, al Vivent, no l’hem de buscar entre els morts, com digueren aquells homes a les dones que anaren al sepulcre. No el trobarem mai en el mal, en el pecat, en la foscor.

 

Portem_la_joia_de_la_ressurreccio_2de2Deixem, doncs, el sepulcre buit i esdevinguem portaveus d’aquesta gran bona nova que, des del cor, traspua per tota la nostra persona:

  • Que les nostres celebracions parroquials siguin autènticament joioses.
  • Que tot el que fem, a Càritas, a les Catequesis, visitant malalts o persones grans, etc., sigui per a donar llum i alegria.
  • Que si parlem del Ressuscitat no ho fem amb tòpics, sinó amb paraules plenes d’Evangeli.
  • Que a les famílies i a les comunitats, maldem per estimar-nos els uns als altres de manera més viva: l’amor és el primer signe dels seguidors de Jesús!
  • Que encomanem aquest nostre goig a qui estigui al nostre costat, sigui on sigui, a casa, a la feina, al carrer, tant si el coneixem com si no.
  • Que els nostres ulls siguin llums encesos per a portar claror a qui no en té.
  • Que la nostra persona sigui interrogant inquietant i amable per a qui se’ns acosti: què li deu passar a aquest, a aquesta? Que viu, ni que sigui una mica més, com i amb el Vivent per sempre!

Encara que no ens creguin ni ens facin cas, com els hi va passar a aquelles dones, plenes de coratge, que des de bon matí del primer diumenge anaren al sepulcre i anunciaren als apòstols i als altres que Jesús havia ressuscitat…

Josep M., rector

Bona Pasqua !!!

Portem la joia del Ressucitat!!
Fent camí amb Maria