+ LES PERSONES GRANS O MALALTES ESTAN DISPENSADES DEL PRECEPTE DOMINICAL, PEL NOSTRE SR. CARDENAL-ARQUEBISBE DE BARCELONA.

+ TOTES LES MISSES ES DIRAN SEMPRE AL SANTUARI, ON HI ENTRAREM SEMPRE PER LA CAPELLA.

 • MISSES CADA DIA: 9’15 h. (dissabte matí també) i 20 h.
 • MISSES DOMINICALS:
  • 20 h. (cat.), dissabte vespre.
  • 10 h. (cast.), 12’30 h. (cat.) i 20 h. (cast.), els diumenges.

+ CAPACITAT DEL SANTUARI, ARA: 80 persones: 1/3 de l’aforament permès, segons el BOE, la CEE i el nostre Sr. Cardenal-Arquebisbe de Bcn.

+ OBLIGATORI, per decret del Sr. Cardenal-Arquebisbe (4 maig 2020):

 • Mascareta posada.
 • Rentar-se les mans amb gel especial abans d’entrar, o guants posats.
 • Situar-se als punts assenyalats als bancs (les famílies també), conservar la distància i seguir les indicacions dels acomodadors.
 • Comunió: anar-hi en una sola fila, separats; fer-ho a la mà i en silenci.
 • (Després de cada missa es desinfectaran sempre tots els bancs).

+ COL·LECTA: es farà al sortir. (I en aquestes circumstàncies la necessitem més que mai!).

+ CONFESSIONS: cada dia, només de 10 a 11 h., a la sala del costat de la sagristia, entrant pel Santuari i amb la mascareta posada.

+ CAPELLA OBERTA:

 • Cada dia: de 9 a 12 h. i de 17’30 a 20’30 h.
 • Diumenges: de 9 a 13 h. i de 18’30 a 20’30 h.

+ DESPATX: els dijous, de 17 a 19 h.

+ ALIMENTS i ROBA:

 • No en podem recollir ni en podem distribuir, però disposem d’un contenidor de roba per a Càritas, entre l’entrada de la capella i dels despatxos
 • Cada mes donem targetes per comprar aliments a les persones que la parròquia ha anat atenent.

Comunicat:

Dilluns 18 de maig comença la desescalada a la parròquia!
Sarrià - Barcelona